Thời gian: 7h30 sáng đến 17h chiều (hàng ngày)
google.comtiwtter.comtrancanhnamfacebook.com
Giàn Giáo Ringlock - Giàn Giáo Đĩa

hệ giàn giáo ringlock

Thông số cơ bản chống đứng giàn giáo ringlock, giằng ngang ringlock, chống đà giữa ringlock, chống đà console ring....

Cấu Tạo:

1-Chống Đứng Ringlock: D49 độ dày tùy biến 2,0mm-3,5mm ống thép kẽm cuộn hoặc ống kẽm nhúng nóng.

chong dung ringlock

chống đứng giàn giáo ringlock

​Ứng dụng giàn giáo ringlock:

1- ​Chống đứng Ringlock D48.3 x 2,5m x  5 đĩa có đầu nối đúc 

2- ​Chống đứng Ringlock D48.3 x 2m x 4 đĩa có đầu nối đúc 

3- Chống đứng Ringlock D48.3 x 1,5m x 3 đĩa có đầu nối đúc 

4- Chống đứng Ringlock D48.3 x 1m x 2 đĩa có đầu nối đúc 

5-  ​Chống đứng Ringlock D48.3 x 0,5m x 1 đĩa có đầu nối đúc

 * lưu ý:Chúng tôi còn gia công trụ chống đứng ringlock theo kích thước phi quy cách của quý khách hàng.

2- Giằng Ngang Ringlock: D42 độ dày tùy biến 1,8mm-2,5mm kẽm cuộn hoặc kẽm nhúng 

giang ngang ringlock

1- Giằng ngang D42 x 0,45m đầu giằng thép(ống kẽm cuộn)

2- Giằng ngang D42 x 0,55m đầu giằng thép(ống kẽm cuộn) kích thước tiêu chuẩn

3- Giằng ngang D42 x 0,85m đầu giằng thép(ống kẽm cuộn)

4- Giằng ngang D42 x 1,15m đầu giằng thép(ống kẽm cuộn) kích thước tiêu chuẩn

5- Giằng ngang D42 x 1,45m đầu giằng thép(ống kẽm cuộn)

6- Giằng ngang D42 x 1,75m đầu giằng thép(ống kẽm cuộn)

3- Giằng Chéo Ringlock:

giang cheo ringlock

1- giằng chéo ringlock D34/42 x 2mm x bước đĩa 2000x2000
2- giằng chéo ringlock D34/42 x 2mm x bước đĩa 1200x1500
3- giằng chéo ringlock D34/42 x 2mm x bước đĩa 1000x1500
4- giằng chéo ringlock D34/42 x 2mm x bước đĩa 600x1500
5- giằng chéo ringlock D34/42 x 2mm x bước đĩa 500x1500

 * lưu ý: Chúng tôi còn gia công thanh giằng ngang ringlock theo kích thước phi quy cách của quý khách hàng.

 

phukienringlock.com
Copyrights © 2020 Phụ kiện Ringlock. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0388868048
Chỉ đường Zalo Zalo: 0388868048 SMS: 0388868048

Giàn Giáo Ringlock - Giàn Giáo Đĩa

Giàn Giáo Ringlock - Giàn Giáo Đĩa